Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019 

(QT) - Chiều nay 30.9.2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị trực tuyến

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn nghành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát, tích cực triển khai, thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra. Ngành đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ được nghiêm túc thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Một số địa phương, đơn vị, trong đó có Quảng Trị đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, từng bước nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Qua sắp xếp, dự kiến cả nước sẽ giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã. Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện, 7 tổng cục và tương đương… Các địa phương đã tinh giản khoảng 97.900 biên chế. Một kết quả đáng ghi nhận khác là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã được tích cực triển khai. Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn gặp một số vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, có kết quả bước đầu nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị cho phù hợp với điều kiện mới còn chậm. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó, có đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp…

 

Trong quý IV năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lí luận; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác…

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng khẳng định báo cáo mà Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị hết sức công phu; đánh giá toàn diện các nội dung, đặc biệt là 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; thông tin đậm nét về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp; thẳng thắn chỉ rõ điểm tồn tại, hạn chế…

 

Đề cập đến thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết, cũng như nhiều địa phương khác, Quảng Trị hiện vẫn còn nhiều khó khăn, “điểm nghẽn” trong công tác cán bộ. Trước tình hình ấy, lãnh đạo tỉnh đã chọn khâu đột phá là tập trung đánh giá cán bộ. Theo đó, tỉnh đánh giá cán bộ trên cơ sở bộ tiêu chí, xây dựng, lượng hóa ra được các đầu việc, tiến tới chấm điểm qua hệ thống máy tính; tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa; chủ động rà soát, đảm bảo không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ; thực hiện điều động, luân chuyển để đi đầu, làm trước một bước việc bí thư cấp ủy không phải là người địa phương…

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tin tưởng, với sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương và sự đoàn kết, nêu gương trong Ban Chấp hành Đảng bộ, tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đặc biệt là trong công tác cán bộ.

 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những điểm tồn tại, hạn chế. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đưa ra một số kinh nghiệm như: Luôn kiên định nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phải bám sát thực tiễn để đổi mới sáng tạo; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác xây dựng Đảng phải tiến hành toàn diện, đồng bộ, đi đôi với xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; phải kết hợp hài hòa từ trên xuống và từ dưới lên, đặc biệt coi trọng sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu; thường xuyên đổi mới công tác cán bộ và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp…

 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đã dành thời gian phân tích sâu các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu toàn ngành, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc triển khai, thực hiện.

 

Q.H

686 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13151194