Đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV 

UBND tỉnh vừa triển khai Quyết định số 2295/QĐ-UB ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hệ thống Truyền tải điện 500kV là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng. Việc xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống Truyền tải điện 500kV đóng vai trò to lớn đối với an ninh năng lượng của đất nước nói chung và Quảng Trị nói riêng.

 Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hệ thống đường dây và trạm 500 kV do Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) quản lý vận hành, có 02 cung đoạn đường dây 500kV đi qua 22 xã, phường, lâm nông trường thuộc 05 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố.

Đề án nêu rõ: Việc đảm bảo ANTT hệ thống truyền tải điện 500kV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền, trong đó Công an tỉnh, đơn vị quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện 500kV, chính quyền các địa phương đóng vai trò là lực lượng nòng cốt nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện 500kV gắn với phương châm “Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến công trình”; phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và của cả hệ thống chính trị cùng tham gia; tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các sở, ban, ngành có liên quan. HY- VPTU

257 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13266513