Một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Chương trình công tác tháng 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Tại Chương trình công tác tháng 10 (Chương trình số 163-CTr/TU, ngày 2/10/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan tham mưu chuẩn bị như sau:

1/ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 24, gồm các nội dung:

- Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

- Chỉ đạo dự thảo đề cương chi tiết các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu.

2/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số địa phương trong tỉnh:

- Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương 9 tháng đầu năm 2019.

- Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hướng Hóa về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương 9 tháng đầu năm 2019.

- Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hải Lăng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; chủ trương kỷ niệm 30 năm ngày lập lại huyện (01/5/1990-/1/5/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng huyện Hải Lăng (19/3/1975-19/3/2020).

BTV các huyện: Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Hải Lăng; Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc.

4/ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch- Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của đơn vị.

Sở Kế hoạch- Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.

5/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo lần cuối đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà.

BCS UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị.

6/ Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày  27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đối với Ban Thường vụ huyện ủy và các đồng chí trong Thường trực huyện ủy Đakrông; Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý rừng và sử dụng đất trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất đối với Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lộ.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát.

7/ Tổ chức Hội nghị giao ban các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; giao ban công tác Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; giao ban công tác nội chính quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

 Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì chuẩn bị.

8/ Làm việc với Đoàn Kiểm tra số 1152 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ.

9/ Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 399/ĐA-TU, ngày 18/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”.

Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

10/ Tổng kết, sơ kết một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận... của BCH Trung Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QPAN, đối ngoại, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị.

11/ Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và triển khai các dự án động lực theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”.

Các đồng chí UVTVTU, UV BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Hải Yến (tổng hợp)

600 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13267644